Reklam 1 Alanı
Get Adobe Flash player

ANTRENÖRÜN SAHİP OLMASI GEREKEN ETİK İLKELERİ

• Etik ilkeleri özel yaşantılarında ve çalışma hayatlarında benimsemeli ve bunları uygulamakta örnek olmalıdır,
• Gelişmeleri izlemeli ve uzmanlığını korumalıdır,
• Antrenörlüğü bir uzmanlık alanı olarak görüp, antrenörlük ilkeleri çerçevesinde hareket ederek, toplumun antrenörlük anlayışına zarar vermemelidir,
• Yetkinliklerinin bilincinde olarak sahip olduğu uzmanlık, deneyim ve becerilerini abartmamalıdır,
• Meslektaşlarına karşı kibar, saygılı ve iyi niyet çerçevesinde davranmalıdır, Birlikte çalıştığı diğer bireylere saygı duymalıdır,
• Meslektaşları ile işbirliği içinde olmalıdır,
• Yarışma ilkelerine saygılı olmalı, rekabette adilliğe önem vermelidir,
• Güvenlik görevlileri/polislere yarışmalar esnasında saygı göstermelidir,
• Bilimsel ve profesyonel bilgisi alanıyla ilgili karar almada yargı temeli olmalıdır,
• Antrenman hizmetlerinin doğasını ve sonuçlarını tanımlamalıdır,
• Diğer bireylerin değer tutum ve kendisinden farklı olan fikirlerine saygı göstermelidir,
• İnsan haklarına saygılı olmalı Cinsiyet, yaş, din, dil, ırk ve benzeri ayırım gözetmeksizin, ayrımcılık yapmamalıdır,
• Cinsel tacizde bulunmamalı, mevcut sporcularla cinsel ilişkiye girmemeli ve daha önceden cinsel beraberliği olduğu sporculara antrenörlük yapmamalıdır,
• Antrenörlük yetkisini kötüye kullanmamalıdır,
• Çoklu ilişkiler kurabilmeli ve yürütebilmelidir,
• Çalışma ortamında yetki sahibi olduğu sporcuları ile girmiş olduğu ilişkileri istismar etmemelidir,
• Çalışma yapılacak alanın sporcular için uygunluğundan ve güvenliğinden emin olmalıdır,
• Sporcuları sistematik ve düzenli bir şekilde hazırlamalı, belirli zaman aralıkları ile gelişimlerini sağlayarak fiziksel ve psikolojik uyumlarını gözlemlemelidir,
• Sporculara zarar verebilecek antrenman tekniklerinden kaçınmalı, yeni yöntemleri dikkatli kullanmalıdır,
• Sakatlanmış sporcuların yarışmalara devamı kararını verirken, sporcuların gelecekteki sağlıklarını ön plana alarak hareket etmelidir,
• Sporcularının sağlıkla ilgili ihtiyaçlarında sağlık uzmanlarına başvurmalıdır,
• Sporcu eğitimlerini sporculara gerekli bilgileri dürüst bir şekilde vermelidir,
• Sporcu aileleri ile oluşan sporcu ilişkilerinde antrenörlük rolünü netleştirmelidir,
• Uygun olduklarında başkalarına da sorumluluk vererek yetişmelerini sağlamalıdır
• Başka antrenörler gözetiminde çalışan sporculara ihtiyaçları olduğu durumda destek vermelidirler,
• Başka bir antrenörce çalıştırılan sporculardan kendi bünyesinde çalışmasını talep etmemelidir,
• Performans artırıcı ilaç kullanımına tolerans göstermemeli, Zararlı ilaç kullanımına karşı sporcularını bilgilendirmeli ve koruyucu bir tutum sergilemelidir,
• Sigara ve alkol kullanmamayı desteklemelidirler,
• Danışmanlık yapmalıdır,
• Harcamalarında finansal sorumluluğu dürüstlük çerçevesinde yerine getirmelidir,
• Basın toplantısı ya da toplum önündeki konuşmalarda antrenörler etik ilkeler uyarınca görüş bildirmelidir. Bu görüşler yanıltıcı, yanlış ve aldatmacı demeç şeklinde olmamalıdır,
• Profesyonel ilişkinin bitiminde sporcu ile görüşmenin yasak olmadığı durumlarda mutlak suretle sporcularla görüşme yapmalıdır,
• Etkin ve gerekli antrenman programları hazırlamalıdır,
• Açık ve anlaşılır antrenman tanımlaması gerçekleştirmelidir,
• Öğrenme teknikleri, beceriler konularında bilgilerini bireysel projelerle, çalışma arkadaşlarına danışarak, seminer ve konferanslara katılarak yenilemelidir,
• Sporcu performansını daha ileriye götürmek için kullandığı antrenman teknikleri, beceriler ve güç yüklemesinin aynı zamanda sporculara zarar da verebileceğinin bilincinde olmalıdır,
• Yeteri kadar bilgili olmadığı konularda sorumluluk almaktan kaçınmalıdır,
• Yaptırmış olduğu aktivitelerin sporcuların yaş, deneyim, beceri, fiziksel ve psikolojik durumlarına uygun olduğundan emin olmalıdır,
• Antrenmanda açık, dürüst ve yeterli seviyede objektif bilgi aktarmalıdır,
• Sporcu performansını belirlenmiş standartlar dahilinde değerlendirmeli ve geri bildirim vermelidir,
• Belirlenen profesyonellik çerçevesi içerisinde takım oluşturmalıdır,
• Etik ilkelere hakim olmalıdır,
• Etik ilkelere uygunluk konusunda karmaşaya düştüğü durumlarda diğer antrenörlere danışmalıdır,
• Kulüp talepleri ile etik ilkeler arasında uyumsuzluk olması halinde durumu en iyi şekilde değerlendirip mümkün olduğunca etik kurallar çerçevesinde sorunu çözüme kavuşturmalıdır,
• Başka bir antrenörün etik ilkeler dışına çıkışına tanık olduğunda resmi olmayan uyarılarla olayın etik yollarla çözüme kavuşturulmasına destek vermelidir,
• Sporcuya zarar gelmeyecek şekilde, informal çözüm üretilmediği durumda resmi mercilere bildiride bulunmalıdır,
• Uygunsuz şikayetleri engellemelidir.

En yüksek seviye olan beşinci seviyedeki (Teknik Direktör) bilgiyi elde etmek için bilimsel prensiplerin ve onların uygulamalarının antrenörlerin eğitiminde yoğun olarak kullanması gerekir.

Antrenör sporun temel taşıdır. Antrenöre ne kadar çok imkan sağlanır ve ne kadar iyi eğitilirse, yetiştireceği sporcular da o kadar performans gösterecektir. Spor performansında antrenörün eğitimi oldukça önemlidir. Buna göre, her mükemmel sporcunun arkasında, güçlü ve destekleyici bir antrenörün olduğu söylenebilir.

Login